Polityka Prywatności

Cześć. Cieszę się, że interesuje cię nasza polityka prywatności oraz zarządzania gromadzonymi danymi za pomocą formularzy na stronie. To znaczy, ze cenisz sobie swoją prywatność. Doskonale. Szanujemy ją na równi z Tobą.

Wstępne informacje:

Strona bettersideoflife.eu oraz podkast “Emigracja oswojona” należą do i są administrowane przez:
Kordian Pach “Goorol” SG19 Sandy, Bedfordshire, United Kingdom.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem kordianpach@gmail.com

Skrót najważniejszych informacji:

To co najważniejsze zawarłem w streszczeniu polityki prywatności.

 1. Wypełniając formularze kontaktowe, newsletter na stronie dobrowolnie przekazujesz mi swoje dane osobowe. Dane te pozostaną bezpieczne i nie zostaną NIKOMU udostępnione bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Strony zawierające formularze zostały zabezpieczone wymaganymi certyfikatami SSL by Twoje dane pozostały bezpieczne.
 3. W celach pozyskania informacji statystycznych i marketingowych korzystam z Google Analytics, a bazy danych przechowuję w oprogramowaniu MailChimp udostępnianym przez Rocket Science Group , które zbierają informacje na temat Twoich wizyt na stronie, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystuje się pliki cookies Google i Rocket Science Group.
 4. Korzystam z narzędzi marketingowych (Fast Tony, Facebook Pixel, MailChimp), by zgodnie z Twoim życzeniem informować cię za pomocą mediów społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter o bieżacych postach i działaniach marketingowych prowadzonych w ramach projektu Better Side Of Life. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook, Instagram, Twitter, Linked In.
 5. W ramach poszczególnych podstron i postów zapewniam dobrowolnie możliwość korzystania z funkcji dzielenia się informacjami na stronach mediów społecznościowych. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies przez administratorów poszczególnych mediów społecznościowych.
 6. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 7. Wykorzystuję własne pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Twoje prawa w związku z RODO:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 ustawy o RODO.
Pamiętaj, że zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem kordianpach@gmail.com.

Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli
podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją
rzecz usług czy realizacji zamówień.

 1. Home.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. Zenbox Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 3. Rocket Science Group – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się na newsleter,
 4. DropBox i Apple – w celu przechowywania plików w chmurze, w ramach której mogą być przechowywane również pliki zawierające Twoje dane osobowe,
 5. FastTony.es w celu korzystania z systemu FastTony, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji poprzez media społecznościowe,
 6. Programiści świadczący dla nas usługi, którzy mogą przy świadczeniu usług uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Z uwagi na korzystanie z chmur Dropbox i iCloud, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Nie obawiaj się, wszystkie podmioty, z których usług korzystam w tym zakresie, przystąpiły do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się na newsletter, musisz obrowolnie przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter. Podanie tych danych podkreślam jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

Dane przekazane podczas zapisu na newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się na newsletter.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newsletera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newslettera, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
System komentarzy obsługiwany jest przez firmę WordPress która jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez WordPress.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie WordPress.

Pliki cookies

Strona Better Side Of Life, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe, które mogą być odczytywane przez moje oprogramowanie do celów marketingowych. Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Narzędzia społecznościowe

Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo

Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAdotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google policies.google.com/privacy